بهترین جشن های شب سال نو

Photo

بهترین جشن های سال نو 

 

 

1) لندن ؛ انگلستان :

میلیون ها نفر از اهالی لندن شب سال و کنار تیمز و میدان ترافالگار جمع شده و منتظر می مانند تا شهر در نمایشی خیره کننده از جرقه و رنگ فرو رود .

نیمه شب برج کنار بیگ بن ضرباهنگی برابر با 12ضربه را منعکس کرده و پس از آن تمام نگاه ها به سمت چشم لندن برمیگرددجایی که چرخ و فلک مشهور؛ نمایش نور  آتش بازی چرخشی ایجاد کرده و همزمان موسیقی راک انگلیسی در تمام شهر طنین انداز می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) پاریس ؛ فرانسه :

شهر نور به هنگام جشن سال نو تبدیل به شهر آتش بازی می شود ؛ صدها هزار نفر در راستای خیابان شانزالیزه جمع شده و به برج ایفل خیره می شوند.

نیمه شب از تمام قسمت ها این سازه های آهنی جرقه های زیبا زبانه می کشند و این مراسم یکی از زیبا ترین ها در نوع خود محسوب می شود .

 

 

 

  

 منبع : nationalgegoraphic